Det årliga beloppet beslutas på årsstämman

För år 2019: 9 600 kr/fastighet och år fördelat på tre delbetalningar à 3200 kr med förfallodatum
28 februari,
30 juni
31 oktober.

Avgiften betalas till Gråhundens samfällighet BG 5397-1941
Ange namn och gatunummer eller fastighetsnummer på inbetalningen