Vid årsmötet 2018 beslutades att tillsätta en trädgårdsgrupp som ska arbeta med att ta fram förslag om hur vi kan vårda vår närmiljö.
Trädgårdsgruppen:
Staffan Gustafsson, Ghv 178.
Lena Larsson, Ghv 138
Fatou Manneh, Ghv 122
Kontakt i styrelsen Carin Bergfeldt, Ghv 112

Trädgårdsgruppens ursprungliga idéskiss/förslag. Har du synpunkter och/eller förslag, kontakta gärna Trädgårdsgruppen.