Gråhundens samfällighetsförening …

… är en förening med 74 st radhus i Norra Sköndal inom Farsta stadsdelsförvaltning i Stockholm.
Området ingår i ett större område med 8 st samfällighetsföreningar och omfattar i sin helhet 453 st radhus. Husen ligger inbyggda i vacker natur med stora gräsytor och skogsdungar direkt utanför dörren.
Det finns också många lekplatser i området som är renoverade med ny utrustning och området har inga garageplatser direkt vid husen vilket passar barnfamiljer väl.
Läs mer…