Man börjar med belysningen på atriumhusens fasader. Tisdag den 22 oktober kl 08.00 (ev kl 07.00) börjar man hos Ghv 112. Bravida vill då ha förråden upplåsta under dagtid. Se till att du inte har något värdefullt i förrådet under dessa dagar och att ytterväggen är ”frilagd” så att Bravidas elektriker kommer åt att arbeta med byte av ledningar. Eftersom elledningarna sedan löper utmed överliggaren på staketen, till nästa hus är det viktigt att du även klipper ner ev växter som slingrar sig runt överliggaren
Arbetet med belysningen på och i garagen beräknas påbörjas i vecka 45.
Skiss om var lampor ska sitta på de garagelängor som idag saknar belysning på framsidan publiceras här och på områdets anslagstavlor inom kort.

Se Informationsbrev 2 som delats ut

Garagenyckel märkt med namn och garageportens nummer samt nyckel märkt med husnummer till atriumhusens yttre förråd kan lämnas till Marianne Bergström, Ghv 114 (sekr. i styrelsen) om du inte kan vara hemma då de ska arbeta i ditt garage eller förråd
Mer detaljerad information kommer allt eftersom