Arbetet med belysningen i garagelängorna har på börjats i länga 1:1, dvs garagen närmast Hemköp. I morgon Fredag 1/11 är det helgdagsafton, elektrikerna har då ledigt och återkommer på måndag 4/11.
Mer information om hur arbetet med belysningen fortskrider samt den tänkta placeringen av ”garagelamporna” hittar du på Anslasgstavlan/Belysningsgruppen