Polisens månadsrapport för december 2019 finns nu tillgänglig på Anslagstavlan. Se även deras senaste ”Varningsrapport”.