Polisens månadsrapport för januari och februari 2020 finns nu tillgänglig på Anslagstavlan. Se även deras senaste ”Varningsrapport”.