P.g.a. den pågående Covid-19-pandemin har Stockhoms stad stoppat all uthyrning av lokaler för sammankomster.
Gråhundens Årsstämma kommer därför att hållas utomhus i anslutning till vårens städdag den 18 april 2020 kl 12.00 vid den ”Övre lekplatsen” i stället för den 20/4 i Sandåkraskolan.

Verksamhetsberättelse och Dgordning hittar du under Föreningsinformation/Årsmöteshandlingar