Norra Sköndal har varit förskonat medan Södra Sköndal varit bland de mest utsatta områdena. All anledning att hjälpas åt och vara vaksamma.
Med önskan om en fortsatt fin sommar. Se rapporten
Ingrid Samuelsson, Grannsamverkan