Många av oss har en eldstad installerad. Som fastighetsägare har vi ett ansvar att se till att denna eldstad är säker genom att den har ett bra brandskydd. Stockholms brandförsvar har avtal med sotare som hjälper oss med detta. Ungefär vart annat åt anses det lämligt att låta sota sin kakelugn, beaskamin etc.

Just nu är det företaget som erbjuder sotning i vårt område. AB CS Sot & Vent har avtal med Stockholms Brandförsvar