Hej alla grannar i Gråhundens Samfällighetsförening

Vi i valberedningen, Fatou och Dominic, har fått i uppdrag av styrelsen att hitta nya kandidater till styrelsen. Det är Gråhundens styrelse som bland mycket annat ser till att vi har snöröjning, att soporna hämtas regelbundet, att våra gräsmattor klipps och att det finns belysning på våra gångvägar så att vi ska känna oss trygga. Inget av detta skulle vara möjligt utan:

– Avgiften vi som Gråhundens medlemmar betalar

– Den tid som individer bidrar med för styrelsearbetet

Gråhunden är ganska speciell eftersom det är många som har bott här länge. Genom åren har de bidragit med tid i styrelsen för att se till att Gråhunden är ett bra ställe att bo på. Under de senaste fem åren har det skett ständig förändring eftersom yngre människor och familjer flyttar in.

För att vi ska fortsatta utveckla samfälligheten på rätt sätt även framåt vore det fantastiskt att få in fler nyinflyttade medlemmar i styrelsen. Nu är det vår tur att göra en insats! 

I år är det två ordinarie ledamöter samt en suppleant som väljer att avsluta och därför inte är tillgängliga för nyval. Även när det gäller revisorerna så behöver nya kandidater.

I år söker vi:

  • en (1) ledamot
  • en (1) kassör
  • en (1) suppleant
  • en (1) revisör
  • en (1) revisorssuppleant

Fatou and jag kommer under de närmaste veckorna att knacka på era dörrar för att fråga om ni kan göra er del och bidra till driften av detta underbara ställe vi bor på.

Om det är någon som är redan nu intresserad av att gå med i styrelsen, speciellt om ni har erfarenhet som kassör, hör av er till oss!

Vänligen

Fatou och Dominic / Valberedningen

070-204-4095 (Dominic)