2020-10-24
IP-Omly har börjat att boka ”hembesök” för att installera medieomvandlaten och fasadboxen.
* Medieomvandlaren bör placeras i nätheten av ett eluttag, som inte behöver vara jordat enligt senaste informationen.
* Fem meter fiberkabel från fasadboxen till medieomvandlaten ingår.
* Du kan diskutera med installatören från IP-Only om vilken placering som kan bli bra i just ditt hus.
* Tidningen ”PC för alla” har testat routrar och har bra information för dig som vill veta mer
2020-10-14
Frågor dyker upp. Vi ska försöka sammanställa information här som kanske svarar på några frågor.
De trummor med 3-4 cm tjocla kablar som vi ser i området är de typ av kabel som ska grävas ner enligt de blå och gröna strecken i bilden nedan

Många har undrat varför fibern grävs ner enligt markeringarna. Flera hade hellre sett att fibern kommer in i huset från baksidan. MEN vi får inte gräva på kommunens mark, bara vår egen.
Svaret är att i alla hus utom fyta radhuslängor går man in från framsidan (Se bilden ovan).
Att man går i asfalten beror på att i många längor (atriumhusens baksida och de två yttersta radhuslängorna) gårgränsen till kommunens mark jäms med trädgårdarna. Föreningen har ingen mark där att gräva i.

Bilden föreställer den box som kommer att sitta på utsidan av fasaden, ”fasadbox”, som sen leder en tunnare ledning in i huset.

Bild på mediaomvandlaren som sitter inne hos varje kund. På bilden är locket öppet såatt man kan se den kabel som som kommer in i huset. Utrymme som krävs för montage är ca 25x20cm.
Till denna kopplar man sedan sin router

Bästa placeringen av denna mediaomvandlate varierar troligen beroende på vilken typ av hus som vi har. Men generellt kan man nog säga att en central placering är bra, t, ex i hallen. Viktigt at veta är att där man vill ha mediaomvandlaren bör det finnas ett vägguttag i närheten för spänningsmatning till densamma, Finns detta inte så är det fastighetsägarens sak att ordna detta.

Det är ju så att i våra hus är det litet snålt med uttag, tex i våra vardagsrum finns det endast på ena långväggen.

För den tekniskt intresserade har vi även en produktspecifikation om någon vill förkovra sig i tekniken.

2020-10-12 Information från Nyhetsbrevet nr 07
Markavtal och andra papper som måste vara påskrivna är strax klara.

Inom kort kommer var och en av oss att bli kontaktade per telefon av någon från företaget Netel, som på uppdrag av IP-Only ska sköta grävandet för indragning av fiberkabeln till våra fastigheter.

Det sker i slutet av denna vecka/början av nästa vecka och de kommer att fråga om var i huset du vill ha din anslutning.

Enligt avtal kommer grävning på din tomt att grovåterställas. Det innebär lägga tillbaka jord/grus men inte t ex så gräsfrön eller återställa stenläggning. Bra att tänka på vid val av anslutningsplats.
Själva grävandet räknar man med ska komma igång inom ca 3 veckor räknat från idag den 12 oktober.
Hur grävandet planeras kan du se i dokument/bild ovan Klicka på bilden för större bild