Det årliga beloppet beslutas på årsstämman

För år 2022: 13 200 kr/fastighet och år fördelat på fyra delbetalningar

28-februari3 100 kr
31-maj3 500 kr
31-augusti3 300 kr
30-november3 300 kr

Avgiften betalas till Gråhundens samfällighet BG 5397-1941
Ange namn och gatunummer eller fastighetsnummer på inbetalningen