Det årliga beloppet beslutas på årsstämman

För år 2020: 12 400 kr/fastighet och år fördelat på fyra delbetalningar

28-februari3 200 kr
29-maj3 000 kr
31-augusti3 100 kr
30-november3 100 kr

Avgiften betalas till Gråhundens samfällighet BG 5397-1941
Ange namn och gatunummer eller fastighetsnummer på inbetalningen