Sidan uppdateras efter årsmötet den 23 april 2024.

Det årliga beloppet beslutas på årsstämman För år 2023: 16 400 kr/fastighet och år fördelat på fyra delbetalningar

Avgiften betalas med Bankgirot till Gråhundens samfällighet BG 5397-1941

28-februari4 100 kr
31-maj4 100 kr
31-augusti4 100 kr
30-november4 100 kr

Ange namn och gatunummer eller fastighetsnummer på inbetalningen