Vår- och Höststädning

fikapaus vid höststädningen den 19 oktober 2019

Varje vår och höst (april och oktober), den tredje lördagen i månaden anordnas städdagar då fastighetsägarna samlas för att snygga upp vägar, planteringar och skogsdungar, rensa brunnar och takrännor mm. Containers för uppsamling av trädgårdsavfall ställs då upp inom området.

Inbjudan till städdag och årsstämma 18 april 2020
Karta för städning av områdets ”Ytterområden”

Information om städdagarna och vad som skall göras går även ut i brevform till samtliga fastigheter några veckor före aktuell städdag. Vid städdagarna bjuder föreningen på kaffe och korv. Kaffepausen hanteras av medlemmarna på ett rullande schema enligt garagelängorna. (GL)

Inköpslista till fikat på städdagarna

GL1: Ghv 88-122Vår 2022
GL 2: Ghv 124-134 + 140-162Höst 2020
GL 3 Ghv 136-138 + 164-186 + 200-208Vår 2021
GL 4: Ghv 188-198 + 210-234Höst 2021

För klippning av gräsytor finns motorgräsklippare, släntklippare och kanttrimmer.
För rengöring av garageväggarna finns nu också en högtryckstvätt att låna, kontakta då styrelsen.
Dessa maskiner förvaras i el-garagen och medlemmarna ansvarar själva för att de används på ett ansvarsfullt sätt.
OBS! Sopa gärna av gräsklipparna efter användning men försök inte rengöra dem under, de servas regelbundet och det finns risk att man gör mer skada än nytta.

Från och med maj 2019 har avtal med PEAB trätt i kraft om klippning av samfällighetens gemensamma utrymmen.

I El-garagen finns vidare diverse verktyg som t ex skottkärra, stegar samt reservdelar till garagedörrarna. Alla armaturer för ytterbelysning är utrustade med långlivslampor av lysrörstyp. Materialförvaltaren tillhandahåller dessa vid behov.