Vår- och Höststädning

fikapaus vid höststädningen den 19 oktober 2019

Varje vår och höst (april och oktober), den tredje lördagen i månaden anordnas städdagar då fastighetsägarna samlas för att snygga upp vägar, planteringar och skogsdungar, rensa brunnar och takrännor mm. Containers för uppsamling av trädgårdsavfall ställs då upp inom området.

Välkommen till vårstädningen den 20 April 2024 (länk)

Att göra listan (länk)

På städdagen den 20 april 2024 får garageplan 4, utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna som finns i att göra-listan, i uppdrag att ta bort de trasiga plankorna på kortsidan av garageplanen samt räta upp eller ta bort tillhörande stolpar.

Karta för städning av områdets ”Ytterområden” (länk)

Grillansvar

Vid städdagarna bjuder föreningen på kaffe och korv. Kaffepausen hanteras av medlemmarna på ett rullande schema enligt garagelängorna. (GL)
Inköpslista till fikat på städdagarna

GL1: Ghv 88-122Hösten 2024
Hösten 2026
GL 2: Ghv 124-134 + 140-162Våren 2025
Våren 2027
GL 3 Ghv 136-138 + 164-186 + 200-208Hösten 2025
Hösten 2027
GL 4: Ghv 188-198 + 210-234Våren 2024/
Våren 2026

För klippning av gräsytor finns motorgräsklippare, släntklippare och kanttrimmer.
För rengöring av garageväggarna finns nu också en högtryckstvätt att låna, kontakta då styrelsen.
Dessa maskiner förvaras i el-garagen och medlemmarna ansvarar själva för att de används på ett ansvarsfullt sätt.
OBS! Sopa gärna av gräsklipparna efter användning men försök inte rengöra dem under, de servas regelbundet och det finns risk att man gör mer skada än nytta.

I El-garagen finns vidare diverse verktyg som t ex skottkärra, stegar samt reservdelar till garagedörrarna. Alla armaturer för ytterbelysning är utrustade med långlivslampor av lysrörstyp. Materialförvaltaren tillhandahåller dessa vid behov.