Vid årsmötet 2018 beslutades att tillsätta en trädgårdsgrupp som ska arbeta med att ta fram förslag om hur vi kan vårda vår närmiljö.
Trädgårdsgruppen:
Staffan Gustafsson, Ghv 178.
Lena Larsson, Ghv 138
Fatou Manneh, Ghv 122
Kontakt i styrelsen Carin Bergfeldt, Ghv 112

Trädgårdsgruppens ursprungliga idéskiss/förslag. Har du synpunkter och/eller förslag, kontakta gärna Trädgårdsgruppen.

———————————————-

20-06-03 Här publicerar vi det förslag som PEAB tagit fram. Det är ett stort projekt som vi måste ta stämmobeslut om. Men trevligt om du som medlem tycker till och gärna lämnar synpunkter/kommentarer till Trädgårdsgruppen.

2020-04-24 Vi i trädgårdsgruppen har haft ett möte med en kille från Peab. Han har sprejat runt de rabatter som vi tänker göra nyplantering och fräscha upp. Det här är ett långsiktigt projekt och vi vet inte när eller om det kommer att genomföras. Först ska vi få en offert som vi ska ställning till i styrelsen