Vid årsstämman 2017 beslutades att ta fram ett förslag för ny ytterbelysning i området. Vårt gamla ledningsnät är undermåligt och i stort behov av utbyte. Förslaget har tagits fram i nära samarbete med Jonas Malmberg på Tyréns.

Deltagare
Henrik Rosenlund, G102,
Staffan Gustafsson, G178,
Göran Söderlund, G222, ordf för belysningsgruppen
Krister Timmergård, G198
Torbjörn Jacobsson, G120, bistår styrelsen i finansieringsfrågorna

Nedan ligger senaste informationen överst

Tisdag den 3/12 —Idag på förmiddagen fick vi tillgång till det sista garaget. Nu är även den sista lampan inkopplad och lyser. Nu är allt klart!
I morgon hämtas det sista i garageförrådet 4:2 och nyckeln återlämnas.

Måndag den 2 dec—Nu är uppsättningen av armaturer och kabeldragning klart i alla garage. En armatur i länga 4:1 är ännu inte inkopplad då vi inte kom in där idag. Nu kan garagen utnyttjas igen i full utsträckning. I morgon sker städning och bortforsling av materiel i garageförråden 3:2 och 4:2
Det återstår att återställa beläggningen i de två garage där ny kabel drogs in.
Stort TACK till Henrik Roslund som har varit engagerad i detta projekt till 200 % med att hålla ordning på hantverkare, nycklar, logistiken och daglig rapportering på FB# Gråhunden ?

Lördag den 30/11—Igår, fredag, färdigställdes alla armaturerna på garageplan 2 och 3.
Nu återstår endast garageplan 4 samt några små kompletteringsarbeten:
En armatur på länga 3:1 (garage 375 Ghv 172) är inte nertagen där vi inte hade nyckel.
Ett kabelrör skall klammas i länga 1:1 (garage 298, Ghv 120).
Några ljusreläer sitter kvar och skall tas bort.
Det ordnas på måndag. I de två garage där ny kabel dragits in ( länga 1:1 nr 298 och 3:1 nr 383 ) måste beläggningen snyggas till och en del grus mm tas bort. En inspektion bör göras åtminstone i elgaragen innan vi släpper det hela.
måndag 2/12 är det garageplan 4:as tur att få de nya armaturerna. Då berörs garagen i

Länga 4:1 Länga 4:2
408, Ghv 194
413, Ghv 188
418, Ghv 196
424, Ghv 198
428, Ghv 230
433, Ghv 224
438, Ghv 228
443, Ghv 220  (Henrik har nyckel)

Man behöver komma in i dessa garage och ställa en stege för att koppla i dosan på balk 2. Om detta är möjligt behöver inte bilar köras ut.

Torsdag 28/11 — På garageplan 1 lyser nu alla nya armaturer!
Idag har armaturerna mot garageplanen satts upp på längorna 1:1, 1:2 och 2:2 och kopplats in. Man hann en länga mer än planerat.

Planen för i morgon fredag 29/11 är sätta upp armaturerna på längorna 2:1, 3:1 och 3:2. Då behöver man tillgång till i:
länga 2:1 garagen 324,328,329,330,334 och 339
länga 3:1 garagen 368,372,378,379,380 och 382
länga 3:2 garagen 385,391,396,401,404.
Att det berör fler garage i 2:1 och 3:1 beror på rivning av flyttade armaturer.
Planen är att även lyfta ner den stora armaturen på gaveln till 3:2.
Om tid finnes monteras plåtar på garageplan 4 där kablarna är fördragna.

Onsdag den 27/11 — Nu har ävrn Garagelänga 1 :1 fått sitt astronomiska tidur och fasadbelysningen på Ghv 98 har också monterats. I morgon torsdag, 28/11 börjar man med garageplansbelysningen i Garagelänga 1:1 och 1:2. Ni som har fasta väggar till grannarnas garage måste lämna nyckel till Henrik Ghv 102. För oss andra gäller det att det är fritt där elektrikerna ska montera de nya lamporna. Vi vet inte om de hinner både 1:1 och 1:2 på en dag. Det ger sig ?.

Tisdag den 26/11 —Nu är den nya styrningen till belysningen installerad i de bägge längorna 3:1 och 2:1. Den nya styrningen sker med astronomiska ur i stället för ljusrelä. Dessa ur håller reda på solens upp och nedgång under året för släckning respektive tändning.
I morgon fortsätter man att installationen i den sista garagelängan 1:1. Eventuellt kommer även fasadbelysningen gång på gaveln till Ghv 98 samtidigt. Och så har vi fått veta att tillverkningen av plåtarna till lamporna på garageplanerna har startat.

Måndag den 25/11 —-Idag har man installerat ny styrning av belysningen med astronomiskt ur i garagelänga 4:1. Man har också riktat om fasadbelysningen högre på de bägge väggarna mellan Ghv 176 och 188. I morgon, tisdag den 26/11 fortsätter man att installera i garagelänga 3:1 osv.
Var beredda på kortvarigt strömavbrott där arbete pågår. När man stänger av i 3:1 drabbas alla av strömavbrottet
Se tabellen med röd text nedan.

Söndag den 24/11 — Det som gäller på måndag den 25/ 11  är att man skall jobba med ny styrning av utebelysningen. Man skall koppla nya ledningar i centralen i varje garagelänga. Man måste då  stänga av strömmen kortvarigt till garagelängorna vid respektive garageplan, en i taget.
Om du behöver använda din  bil den dag man jobbar i den garagelänga där du har dina garage bör du ta ut din bil redan på morgonen.
Elektrikerna bör få jobba ostört så att strömavbrotten hålls så korta som möjligt ch det är även en säkerhetsaspekt.

De som har öppnare på båda portarna har ju en ”nödöppnare” på ena porten. Så man är inte helt beroende av strömmen för att få ut bilen.

Vi vet ännu inte exakt i vilken ordning man tänker jobba, men det ger sig  på måndag morgon.


Obs Strömavbrotten påverkar även Com Hem Kabet-TV och ip-telefoni enkigt nedan:
Garageplan 3  alla får avbrott i kabel-tv, bredband och Ip-telefoni  
Garageplan 2 Ghv 88 – 138 samt 140 – 162 får avbrott 
Garageplan 1 Ghvr 88 – 124 får avbrott 
Garageplan 4  Ghv 188 – 198 samt 208 – 234 får avbrott

Torsdag den 21/11–dag har garagelänga 4:2 blivit klar. Nu sitter alla L3-armaturer uppe. Huvudkabeln är monterad i alla garage. I längorna 3:3, 4:1 och 4:2 är kabel fördraget till belysningen på garageplanen. Här sitter öppna dosor för inkopplingen, se bild. övriga längor måste ny kabel spikas. I alla längor måste man in i de 4 garagen per länga för att koppla in lamporna. I länga 3:1 är den gamla kabeln lossad men inte nertagen då den matar lamporna mot garageplanen (utom den nya på träplatta).

Idag har man även monterat strålkastarna som skall belysa träden. I morgon planerar man att koppla in dem, fasadbelysningen och stolparna mot nätet. Spännande! Sedan kan den stora armaturen på gaveln till garaget 3:2 tas ner (lampan tas ur i samband med inkoppling).

Onsdag den 20/11-– Idag har alla lampor baksidan av länga 4:2 satts upp och kopplats in. Det är nu färdigt i garagen 426 – 436, dvs Ghv 224,226, 230 , 232 och 234.
Det återstår kabeljobb i garagen 437 – 446 som skall göras i morgon. Dvs vi behöver tillgång till dessa garage i morgon också Detta berör fastigheterna Ghv 214, 218, 220, 222, och 228.
Sedan går man vidare med fasad och gångvägsbelysningen i väntan på beslagen som behövs för montering av lamporna mot garageplan.

Tisdag den 19/11 — Garagelänga 4:1 är nu färdiginstallerad invändigt.
När armaturerna skall sättas upp mot garageplanen (kablar ligger dragna invändigt) behövs tillträde till garagen nr 408, 414. 418 och 424 för inkoppling. Det är inte klart när detta kommer att ske. Vi återkommer till de berörda.
I morgon, 20/11, skall installation ske i garagelänga 4:2 dvs Grphundsvägen 218-234 + 214 och då måste alla bilar ut i denna länga. Man måste komma åt att byta kabeln till ytterbelysningen hela vägen.
Lämna en garageport öppen eller lämna garagenyckel till Henrik Ghv 102 eller Marianne Ghv 114.

…Och då gäller det att vi andra kör in våra bilar i garagen så att bilarna som hör till länga 4:2 kan parkera på gästparkeringsplatserna eftersom det är parkeringsförbud på Gråhundsvägen på onsdagar.

Måndag den 18/11 –– Idag har man arbetat med garagelänga 4:1. Man blev inte klar med denna. Alla bilar i 4:1 måste alltså köras ut i morgon också!

Torsdag den 14/11 – En kort rapport om dagens jobb.
Idag har man färdigställt garagelänga 3:2. Där har man även dragit kablarna till den nya belysningen och lagt dem åtkomliga utifrån så att uppsättning av armaturerna på garageplanen kan göras utan att gå in i garagen.
Igår troddde vi att man även skulle hinna börja på garagelänga 4.1 men så blev inte fallet.
Kabelmonteringen i 3:2 tog längre tid när man inkluderade dragningen till lamporna på garageplan..
I morgon fredag den 15/11 är det inget jobb med våra installationer. De fortsätter på måndag den 18/11 med länga 4.1
Gästgaraget vid 4:1 och alla garage måste vara tömda på måndag morgon kl 08.00. Lämna en garageport olåst på måndag morgon eller lämna nyckel till Henrik Ghv 102 eller Marianne Ghv 114 om du inte redan lämnat nyckel till Stig Eriksson

Onsdag den 13 november kl 19.00— Länga 3:1 blev klar idag så där kan alla bilar köras in nu.

Alla nya armaturer har satts upp på länga 3:2. Den som sitter på gaveln är inte inkopplad än pga  för mycket grejor i garaget innanför.I 3:2  är således inte kabeldragningen klar och den skall göras i morgon förmiddag. Litet strul med bilar som inte var utkörda. Alla bilar som hör till Gråhundsvägen 182, 184, 186, 176, 178, 180, 136, 200,204 och 208, måste alltså köras ut senast kl. 08.00 i morgon Torsdag den 14/11.
Installationerna fortsätter sedan i morgon i länga 4:1. dvs.  Gråhundsvägen 194, 192, 190, 188, 198, 196, 216, 212, och  210 måste också köra ut sina bilar i morgon. 
Även gästgaragen vid 4;1 skall vara fria i morgon.
Kom ihåg att frigöra plats för montering under balk 2 där kabeln spikas. Balk 1 är den längst in mot långsideväggen.

För oss andra gäller att vi ställer in bilarna i våra garage så att de som måste flytta ut sina bilar kan utnyttja våra övriga gästparkeringar ”så långt lagret räcker”!

Vi kommer även att lägga detta meddelande i brevlådorna till dem det gäller.
Hjälp gärna till och påminn din granne. som berörs. Alla läser tyvärr inte sin Epost varje kväll och kollar inte heller brevlådan så ofta. 

Måndag den 11/11

Nu är det garagelängorna 3:1 och 3:2 som står i tur
Dvs ni som bor Gråhundsvägen 136-138 + 164-186 + 200-208

I morgon tisdag 12/11 börjar Bravida med att riva gamla ledningar i garagelänga 2:2. Det tar väl någon timme.
MEN sedan börjar man med garagebelysningen i garagelänga 3:1 vilket innebär att ni som har era bilar där måste ta ut dem senast kl. 08.00 och för övrigt se till att det är framkomligt i era garage för att dra de nya ledningarna och montering av lampor på fram- och baksida av garagelängan. Arbetet i länga 3:1 pågår i två dagar, dvs tisdag + onsdag
Torsdag den 14/11 och fredag den 15/11 planerar man att arbeta i garagelänga 3:2. Samma gäller för er. Bilarna ska vara ute senast kl 08.00 och framkomligt i övrigt.
OBS! Vi kan inte ställa några bilar i gästparkeringarna under tak. Belysningen där ska också bytas.
Lämna gärna en garageport olåst eller lämna garagenyckel till
Stig Eriksson, Ghv 182

Mvh, Styrelsen
PS. Det är parkeringsförbud på Gråhundsvägen på onsdagar
Då kan man parkera på Pudelgränd (de har P-förbud på tisdagar) om det inte finns plats på Gråhundens övriga gästparkeringar DS

 • Torsdag, 7/11 kl 23.00 — Idag har man arbetat med garage 2.1. Det återstår att montera två armaturer i radhusgången och riva gamla kabeln i de sex garagen, 329 – 334, som berörs. Detta arbete sker i morgon förmiddag. I övriga garage och gästgaragen är det klart och dessa kan användas igen. När nya armaturerna på garageplan skall upp behövs tillgång till de tre garage där de nuvarande armaturerna sitter.
  I övrigt skall man i morgon fortsätta jobba med belysningen av fasader och stolparmaturerna.
  måndag den 11/11 räknar man med att installera i garagelänga 2:2 sam deras gästgarage
 • Måndag, 4/11 kl 16.15 – I morgon , tisdag 5/11 kommer man att sätta upp de två stolpar som skall sitta mellan Ghv 176 och 202, Man börjar också med dragningen i garagelänga1:2, som är utan mellanväggar. Garagen tillhörande husen Ghv 100 – 110 samt 114, 118 och 120 skall tömmas på bilar och lämna gärna garagenyckel till Marianne Ghv 114 eller Henrik Ghv 102
 • Söndag, 3/111 kl 19.30 – Det är svårt att förutsäga hur långt elektrikerna hinner med sitt arbete per dag, I fredags var de lediga då vi trodde att de skulle bli klara med garagelänga 1:2. Det är nog snarare så att de hinner med ca ½ garagelänga per dag ? Därför tror vi att det blir så här de närmaste dagarna.
 • Måndag 4/11 — Man gör klart länga 1:1
  Tisdag 5//11— Man börjar på länga 1:2 och blir förhoppningsvis klar med 1:2 på onsdagen
  Torsdag 7/11 och Fredag 8/11 arbetar man med garagelänga 2:1
  osv. Vi får se om tidsberäkningen håller. Märker vi att det går fortare återkommer vi med ny uppdatering
 • Torsdag, 31/10 kl.12.30 — Elektrikerna meddelar att man inte hinner hela garagelänga 1:1 idag. I morgon fredag 1/11 tar man ledigt (helgdagsafton). Garagelänga 1:2 behöver alltså inte flytta ut några bilar förrän tidigast på måndag.
 • Se skiss på garagelampornas placering Här ser du också numreringen av garagelängorna.
  En armatur av samma typ som skall sitta i radhusgångarna är nu monterad på gaveln i länga 1:1 mot atriumhusen.
 • Arbetet med belysningen på och i garagen påbörjas i garagelänga 1:1 torsdag den 31 okt kl 08.00.
  Man har räknat med att hinna ungefär 1 länga/arbetsdag. Förmodligen kan det ta lite längre tid i början
  Skiss om var lampor ska sitta på de garagelängor som idag saknar belysning på framsidan publiceras här och på områdets anslagstavlor inom kort.
  Bilarna ska alltså vara utkörda senast kl 08.00 den dag arbetet sker i ”din” garagelänga och du måste lämna en garageport olåst eller lämnat nyckel till Marianne Ghv 114
 • Viktig information om installationen av ny belysning i området  (nr 2, 2019-10-15)
  Man börjar med belysningen på atriumhusens fasader. Tisdag den 22 oktober kl 08.00 (ev kl 07.00) börjar man hos Ghv 112. Bravida vill då ha förråden upplåsta under dagtid. Se till att du inte har något värdefullt i förrådet under dessa dagar och att ytterväggen är ”frilagd” så att Bravidas elektriker kommer åt att arbeta med byte av ledningar. Eftersom elledningarna sedan löper utmed överliggaren på staketen, till nästa hus är det viktigt att du även klipper ner ev växter som slingrar sig runt överliggaren.
 • Viktig information om installationen av ny belysning i området 
  (nr 1, 2019-09-24)
  Grävarbeten börjar i vecka 40 (30 sep.- 5 okt.).
 • Företaget som utför arbetet är Bravida
 • Garagenyckel märkt med namn och garageportens nummer samt nyckel märkt med husnummer till atriumhusens yttre förråd kan lämnas till Marianne Bergström, Ghv 114 (sekreterare i styrelsen) om du inte kan vara hemma då de ska arbeta i ditt garage eller förråd.
 • Mer detaljerad information kommer allt eftersom.