Vår

 • Rensning av garagebyggnadernas stuprör och hängrännor.
 • Sätt tillbaka garagegrindar och måla/förbättra dem vid behov.
 • Städa och rensa lekplatser, inkl. olja in bänkar. Behöver något förbättras här? Kontakta styrelsen@grahunden.se. Ansvariga: Garagelänga 2 (vid gungorna) och garagelänga 4 (övre lekplatsen)
 • Kontrollera och rengör sopbehållare, måla soptunna vid behov. Ansvariga: Garagelänga 1 (nedre sopbehållarna) och garagelänga 3 (övre sopbehållarna) 
 • Städa ytterområden inkl. skogen mellan Gråhundsvägen och Tyresövägen. Ansvariga: Varje garagelänga har sitt område, se karta på hemsidan under rubriken Städdagar.

Rensa ogräs på garageplanen samt i radhusgångarna.

Höst

 • Rensning av garagebyggnadernas stuprör och hängrännor.
 • Hänga av garagegrindar.
 • Tag bort blomlådor och annat utstickande längs gångarna, som grenar och buskar, för att underlätta för snöröjning.
 • Klippa buskar på allmänna ytor och vid behov beskära träd som finns på samfällighetens mark (kom överens med era närmsta grannar om vad som behöver beskäras och vad som eventuellt ska tas bort helt).   
 • Kontrollera att sandlådorna (lådorna med sand för halkbekämpning) är fyllda. Om inte kontakta styrelsen@grahunden.se  
 • Städa och rensa lekplatser. Behöver något förbättras här? Kontakta styrelsen@grahunden.se. Ansvariga: Garagelänga 2 (vid gungorna) och garagelänga 4 (övre lekplatsen) 
 • Städa ytterområden inkl. skogen mellan Gråhundsvägen och Tyresövägen. Ansvariga: Varje garagelänga har sitt område, se karta i elgaragen samt på hemsidan under rubriken Städdagar.
 • Rensa/kolla av dagvattenbrunnarna på garageplanen och i området. Rensverktyg finns i elgaragen.
 • Rensa ogräs på garageplanen samt i radhusgångarna
 • Passa på att smörja gångjärnen till de egna garagen om så behövs. Det finns små hål i portarnas gångjärn. Sprayburkar finns i elförråden.