Fullmaktsblanketter m.m.

Om du inte har möjlighet att själv närvara vid årsmötet finns det möjlighet att lämna fullmakt för någon annan att företräda dig och dina intressen. Klicka på länken till nedanstående blankett, fyll i, skriv ut och lämna den till ordförande eller sekreterare i styrelsen

Fullmaktsblankett