Gråhundens samfällighetsförening och GDPR

Dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation

Personuppgiftslagen (PUL) ersattes av dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) från och med den 25 maj 2018. I den nya lagen har man till exempel skärpt kraven för hur företag/föreningar får behandla personuppgifter. För dig som medlem innebär detta en tryggare hantering av dina personuppgifter. Som medlem har du rätt att känna till vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan när som helst begära ett registerutdrag. genom att kontakta någon i styrelsen

Nedanstående rubriker omfattas av vårt medlemsregister
1. Förnamn och efternamn adress/fastighet
2. E-post arbete och/eller privat, i den mån vi har erhållit e-postadress(-er) 

Uppgifter vi sparar för Verksamhetsberättelsen:
• Vi noterar vilka som flyttat in under året (antal)
• Vi noterar vilka som flyttat ut under året (antal)

Gråhundens samfällighetsförening delar inte med sig av medlemsuppgifter  
• till företag för reklam eller andra utskick
• genom att publicera medlemsuppgifter på hemsidan med mindre än att vederbörande givit sitt tillstånd
• I vårt utskick av Nyhetsbrev som bifogad pdf-fil i ett mejl syns bara en styrelsemedlems e-postadress. Övriga adresser är dolda

För att spara på pappersutskick och tänka på miljön vill Gråhundens samfällighetsförening genom Nyhetsbrev via mejl kunna skicka ut
• information om vad som är på gång,
• avier om att betala samfällighetsavgiften,
• kallelse till årsmöte och städdagar etc.

Har du dator och internetuppkoppling är vi tacksamma om vi kan få din mejladress. Skriv till styrelsen@grahunden.se och meddela namn och gatuadress. Skriv Nyhetsbrev i ämnesraden.

Har du ingen dator/mobil och internetuppkoppling får du förstås även i fortsättningen informationen via pappersutskick, dock bara det viktigaste och information på anslagstavlorna i området

Mer att läsa: 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 
https://gdpr.se/dataskyddslagen-den-svenska-anpassningen-av-gdpr-i-sammanfattning/ 
Artikel i SvD 2018-04-10 av Emmylou Tuvehag