Här kan du se några av våra planritningar

Hustyp 1 – Tvåplans radhus 137 kvn
Emtréplan och övervåning (pdf)

Hustyp 2 – Tvåplans atriumhus 195 + 44 kvm
Entréplan och undervåning (pdf)

Hustyp 3 – Enplans atriumhus 139 kvm
Entréplan (pdf)


Ritningsförteckning (vissa finns, andra saknas, det framgår av förteckningen):
A-ritningar
Bygglovsritningar Kv Gråhunden
E-ritningar
K-ritningar
V-ritningar
Kontakta styrelsen@grahunden.se angående vilken ritning du är intresserad av så skickar vi en pdf på denna, OBS endast för Gråhundens medlemmar. Uppge namn och adress i din beställning