Årsmötesprotokoll

2023

Protokoll 2023-04-26, Årsmöte
2022
Protokoll 2022-04-25, Årsmöte
2021
Protokoll 2021-04-17, Årsmöte
2020
Protokoll 2020-04-18, Årsmöte
2019
Protokoll 2019-04-23, Årsmöte
2018
Protokoll 2018-04-24, Årsmöte
2017
Protokoll 2017-04-25, Årsmöte
2016
Protokoll 2016-04-12, Årsmöte
2015
Protokoll 2015-11-03, X-ttra Årsmöte
Protokoll 2015-04-14, Årsmöte
2014
Protokoll 2014-06-03, X-tra Årsmöte
Protokoll 2014-04-10, Årsmöte
2013
Protokoll 2013-04-10, Årsmöte
2012
Protokoll 2012-04-11, Årsmöte
2011
Protokoll 2011-05-18, X-tra Årsmöte
Protokoll 2011-04-11, Årsmöte
2010
Protokoll 2010-04-12. Årsmöte
2009
Protokoll 2009-06-10 X-xtra Årsmöte
Protokoll 2009-04-20, Årsmöte
2008
Protokoll 2008-04-21, Årsmöte
2007
Protokoll 2007-04-23, Årsmöte
2006
Protokoll 2006-04-24, Årsmöte
2005
Protokoll 2005-04-26, Årsmöte