Styrelsen

Thomas Mårding (Ordförande)
Ghv 134. ordf@grahunden.se
Bengt Samuelsson(Kassör)
Ghv 132 kassor@grahunden.se
Marianne Bergström (sekreterare och webbmaster)
Ghv 114
Gunnar Lindberg (Materialansvarig)
Ghv 96
Carin Bergfeldt(Ledamot)
Ghv 112
Stefan Nordin(Ledamot)
Ghv 116
Ali Asvand(Suppleant)
Ghv 110
Per Karlsson (suppleant)
Ghv 214
Du når oss på mejladress styrelsen@grahunden.se

Revisorer

Ordinarie revisorer
Torbjörn Jacobsson, Ghv 120
Mats Olofsson, Ghv 100

Revisorssuppleant
Pontus Hansson, Ghv 98
Vill du kontakta någon av revisorerna maila till: revisor@grahunden.se

Valberedning

Johan Engström, Ghv 208 (Sammankallande)
Fatou Manneh, Ghv 122.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller vill fråga vår valberedning något maila gärna till: valberedning@grahunden.se

Vi har valt att inte lägga ut telefonnummer och mailadresser till enskilda förtroendevalda på hemsidan, utan hänvisar till de gemensamma mail-
adresser vi har.