Styrelsen

Stefan Nordin (Ordförande)
Ghv 116 ordf@grahunden.se
Bengt Samuelsson (Ledamot, Kassör)
Ghv 132
Gunnar Lindberg ( Ledamot, Materialansvarig)
Ghv 96
Carin Bergfeldt (Ledamot)
Ghv 112
Ulrika Strid (Ledamot)

Abdelrahman Elhennawy (Ledamot)

Ali Asvand(Suppleant)
Ghv 110
Per Karlsson (suppleant)
Ghv 214
Du når oss på mejladress styrelsen@grahunden.se

Revisorer

Ordinarie revisorer
Torbjörn Jacobsson, Ghv 120
Mats Olofsson, Ghv 100

Revisorssuppleant
Pontus Hansson, Ghv 98
Vill du kontakta någon av revisorerna maila till: revisor@grahunden.se

Valberedning

Dominic Mitchell , Ghv 180
Fatou Manneh, Ghv 122 (Sammankallande)

Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller vill fråga vår valberedning något maila gärna till: valberedning@grahunden.se

Vi har valt att inte lägga ut telefonnummer och mailadresser till enskilda förtroendevalda på hemsidan, utan hänvisar till de gemensamma mail-
adresser vi har.