Kontakta någon av de förtroendevalda

Styrelsen i Gråhundens Samfällighet hittar du HÄR…
Kontakta gärna styrelsen på mejladressen nedan om du har synpunkter på till exempel gräsklippning eller snöröjning till styrelsen@grahunden.se.

Garagevärdar

Länga 1: Ghv 88-122 Per-Erik Fornesten, Ghv 94
Länga 2: Ghv 124-134 + 140-162 Per-Erik Fornesten, Ghv 94
Länga 3: Ghv 136-138 + 164-186 + 200-208 Vakant
Länga 4: Ghv 188-198 + 210-234. Krister Timmergård, Ghv 198

Blockchefer för Grannsamverkan mot inbrott:

Samordnare: Ingrid Samuelsson Ghv 132, ingrid_samuelsson@hotmail.com
Garagegrupp 1: Gunilla Hansson, Ghv 98
Garagegrupp 2: Leif Ekengren, Ghv 148
Garagegrupp 3: Jan Lindqvist, Ghv 184
Garagegrupp 4: Susanne Söderlund, Ghv 222

Norra Sköndals Fastighetsägareförening, NSF

Denna förening är för närvarande vilande